Կանոնադրություն

«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը պետական գրանցում է ստացել ՀՀ Արդարադատության նախարարության կոլեգիայի 20.02.1996թ. 9/1-6 որոշմամբ, վերագրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից 21.05.2008թ., ապա` 09.01.2013թ.-ին. վկայական N  03 Ա 080669:

«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ-ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ