Publication category Archives: Երեխայի իրավունքներ

«ՀՀ կողմից երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտականությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ» արտահերթ զեկույց

Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ հրապարակային զեկույցը  «ՀՀ կողմից երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտականությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ»:

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

«Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն 2015թ.».զեկույց

Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայությունը իրականացրել է  «Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն 2015թ.» -ը: Զեկույցն` այստեղ Աղբյուրը`armstat.am  

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

«Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալ». զեկույց

Human rights watch (HRW) միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակել է  զեկույց` հայաստանյան մանկատներում բնակվողների ու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին։ Զեկույցն` այստեղ

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը Հայաստանում

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) և ՍԻՎԻԼԻԹԱՍ Հիմնադրամը պատրաստել են «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը Հայաստանում» թեմայով հաշվետվություն: Հաշվետվությունը պատրաստվել է «Կարող ենք միասին» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառմանն ուղղված հանրային արշավի շրջանակներում:

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }
«Հատուկ կրթական հաստատությունների մոնիթորինգի հաշվետվություն, 2013թ.» զեկույց

«Հատուկ կրթական հաստատությունների մոնիթորինգի հաշվետվություն, 2013թ.» զեկույց

ՀՀ Կրթության և գիտության և ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարությունների ենթակայության տակ գտնվող հատուկ կրթական հաստատությունների հասարակական դիտորդական խումբի մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա հրատարակված «Հատուկ կրթական հաստատությունների մոնիթորինգի հաշվետվություն, 2013թ.» զեկույց:

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

Հաշվետվություն հատուկ հանրակրթական ուսումնական և խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի կատարած այցելությունների, Ապրիլի 15-հուլիսի 15, 2012թ.

Հատուկ հանրակրթական ուսումնական և խնամքի ու պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի կատարած այցելությունների հաշվետվություն, Ապրիլի 15-հուլիսի 15, 2012թ.

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

Հաշվետվություն ՀՀ ԿԳՆ հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի կատարած այցելությունների մասին, 2010-2011 թթ. ուս. տարի

ՀՀ ԿԳՆ հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի 2010-2011 թթ. ուս. տարվա ընթացքում կատարած այցելությունների մասին Հաշվետվություն

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

Ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի պաշտապանության ուսումնասիրություն

2012թ. / Փետրվար / «Ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի պաշտպանության ուսումնասիրություն» Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական կրթությունը, ըստ Սահմանդրության,պարտադիր է: Ոչ մի երեխա չի կարող կամայական կամ մեկ այլ պատճառով հրաժարվել կրթություն ստանալուց, և դրա երաշխավորը պետությունն է: Սակայն այսօր կան բազմաթիվ փաստեր, որ շատ երեխաներ դպրոց չեն հաճախում:

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

Գիտելիքն ընդդեմ բռնության

 Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե  – 2 0 1 0 թ.

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }

ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում դրամահավաքի մոնիթորինգ

5 Զեկույցներ Սույն զեկույցը հրատարակվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի (Բուդապեշտ) օժանդակությամբ: Հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն: Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե – 2 0 1 0 թ.

Կարդալ ավելին Մեկնաբանություններ { 0 }