Մարդու իրավունքները ՀՀ մարզերում. 4

4  Զ ե կ ու յ ց ն ե ր
Հայաստանի համար
Եվրոպական միության ՄԻԺԵՆ ծրագիր`
«Մարդու իրավունքների կրթություն. Քայլ առաջ»

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե
2 0 1 0 թ.

Սույն զեկույցները հրատարակվել են Եվրոպական միության, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակի օժանդակությամբ:
Սույն հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու են Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն և «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը և այն չի արտացոլում Եվրոպական միության, Եվրոպայում անվտանգության և
համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակի տեսակետները:

Share
No comments yet.

Leave a Reply