Ռազմավարություն

Հայաստանի Հելսինկյան  Կոմիտեի  Ռազմավարական ծրագիրը 2015-2018թթ. ներառում է հետևյալ ուղղությունները`

1.    Ժողովրդավարության զարգացում, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքներ,
2.    Խոշտանգումների կանխարգելում. Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը փակ և կիսափակ հաստատություններում (ոստիկանություն, քրեակատարողական հիմնարկներ, զինված ուժեր),

3.    Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն,

4.    Կազմակերպության կարողությունների շարունակական զարգացում և հզորացում: